Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Kategori: Ayetel Kürsi türkçesi

Ayetel Kürsi Tefsiri

Arasında Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün nitelikleri nedeni ile dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit olmuş, çok fazla okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Keli-me-İ şehâdet ve îhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâl

Ayetel Kürsi Meali

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum) dir. Kendisine ne uyuklama ne de uyku gelir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’ nundur. İzni olmadan huzurunda kiö şfeaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar ise, O&#

Ayetel Kürsi Türkçe Oku

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisi şerifinde ‘’ ‘’Ayet’el Kürsi Kur’an-ı Kerim ayetlerinin şahıdır.’’(1)buyurmuştur. Ayet-el Kürsi ve Anlamı Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmi

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi ve Anlamı Bir gece yarısı; “Allahü la illahe illa hüvel hayyül kayyüm. La te’huzühü sinetün ve la nevm. Lehü ma fissemavati vema fil erd. Menzellezi yefeu indehü illa biiznihi. Ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişey’in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeüdühü hıfzuhuma v