Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Esmaül Hüsna ve Anlamları

Esmaül Hüsna ve Anlamları

♦  Allah: her şeyin gerçek sahibi ( mabudu) 

♦  Er-Rahman: Dünyadaki tüm mahlukatı rızıklandıran 

♦  Er-Rahim: Ahirette, yalnız dostlara rahmet edecek 

♦  El-Melik: Mevcut olan her şeyin Gerçek sahibi, hükümdarı 

♦  El-Kuddüs CC: Bütün canlıları ve mahlukatı maddi, manevi kirden arındıran 

♦  Es-Selam: Kullarını bütün kötülük ve tehlikelerden selamette kılan 

♦  El-Mü’min: Kalplerdeki iman nurunu yakan, bütün kullarına güven veren 

♦  El-Müheymin: Tüm varlıkları ve canlıları kontrolü altında tutan 

♦  El-Aziz: Sonsuz izzet sahibiolan 

♦  El-Cebbar CC: istediğini zorlayarak yaptıran 

♦  El-Mütekebbir: Sonsuz büyüklük, azamet sahibi 

♦  El-Halık: her şeyi yoktan var eden, yaratan 

♦  El-Bari: her şeyin aza cihazatını, birbirine uyumlu yaratan 

♦  El-Musavvir: Her varlığı münasip şekilde giydiren 

♦  El-Gaffar CC: çok affeden 

♦  El-Kahhar: her şeye galip gelen, tüm düşmanları kahreden 

♦  El-Vehhab: bol hediye veren 

♦ El-Razzak: Rızka muhtaç olanları rızıklandıran 

♦ El-Fettah: her şeyi hikmetle açan 

♦  El-Alim CC: her şeyi hakkıyla bilen 

♦  El-Kabıd: istediği kulunun, maddi, manevi rızkını azaltan 

♦  El-Basıt: istediği kulunun, maddi, manevi rızkını bollaştıran 

♦  El-Hafıd: istediğini şeref sahibiyken, rezil rüsva eden 

♦  El-Rafi: dileklerinin mertebesini yükselten 

♦  El-Mu’ız CC: istediğine şeref vererek izzetlendiren 

♦  El-Müzill: istediğini zelil kılan 

♦  Es-Semi: açık ve gizli her şeyi işiten 

♦  El-Basir: Her şeyi tüm incelikleriyle gören 

♦  El-Hakem: hükmeden ve hakkı yerine getiren 

♦  El-Adl CC: Allah adildir, zalimleri sevmez, tam adaletli olan 

♦  El-Latif: Lutfu, keremi bol olan 

♦  El-Habir: her şeyden haberdar olan 

♦  El-Halim: son derece yumuşak davranan, müdahale eden 

♦  El-Azim: kendisine büyük ümitler beslenen 

♦  El-Gafur CC: günahları bağışlayan 

♦  Eş-Şekür: Rızası için yapılan her şeyi, bol sevapla karşılayan 

♦  El-Aliyy: Her şeyiyle yüce olan 

♦  El-Kebir: Varlığının kemaline hudut yoktur. 

♦  El-Hafız: her şeyi muhafaza eden 

♦  El-Mukit CC: bütün mahlukata münasip rızık veren 

♦  El-Hasip: kullarının tüm fiillerinin hesabını gören 

♦  El-Celil: yücelik, ululuk sahibi 

♦  El-Kerim: iyilik, ikramı bol olan 

♦  Er-Rakip: bütün varlıkların üzerinde gözgü olan 

♦  El-Mucib CC: Kullarının dualarına cevap veren 

♦  El-Vasi: İlimi, insanı ve her şeyi içine alan 

♦  El-Hakim: her şeyi yerli yerinde yapan 

♦  El-Vedüd: İtaatkar kullarını seven 

♦  El-Mecid: Azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz olan 

♦  El-Bais CC: Peygamberler gönderen, ölüleri dirilten 

♦  Eş-Şehid: Kullarının tüm yaptıklarını gören 

♦  El-Hak: Varlığı değişmeden duran, daima sabit olan 

♦  El-Vekil: Kendine güvenen, kullarının işlerini yoluna koyan 

♦  El-Kaviyy: Güç ve kuvveti bol olan 

♦  El-Metin CC: Kendisine güvenilen ve hükmü sarsılmayan 

♦  El-Veliyy: Müminlerin dostu olan 

♦  El-Hamid: En çok övülen, övgüye layık olan 

♦  El-Muhsi: her şeyin sayısını tek tek bilen 

♦  El-Mübdi: Mahlukatı hiçbir örnek olmadan vareden, yoktan yaratan 

♦  El-Müid CC: Mahlukatı ölümden sonra yeniden dirilten 

♦  El-Muhyi: Canlılara hayat veren 

♦  El-Mümit: Yaşayan mahlukatın, ölümünü yaratan 

♦  El-Hayy: Gerçek hayatın sahibi 

♦  El-Kayyum: Gökleri, yeri, bütün mahlukatı ayakta tutan 

♦  El-Vacid CC: İstediğini bulan 

♦  El-Macid: Sonsuz şan, yücelik sahibi 

♦  El-Vahid: İsimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde benzeri ve ortağı bulunmayan 

♦  Es-Samed: Her şey kendisine muhtaç olan, ama o kimseye muhtaç olmayan 

♦  El-Kadir: Sonsuz kudret sahibi olan 

♦  El-Muktedir CC: her şeye gücü yeten 

♦  El-Mukaddim: Dilediğini öne geçiren 

♦  El-Muahhir: İstediğini arkada bırakan 

♦  El-Evvel: her şeyden önce olan 

♦  El-Ahir: her şeyden sonra olan 

♦  Ez-Zahir CC: Varlığı apaçık görülen 

♦  El-Batın: her şeyin iç yüzünden ve her şeyden haberdar olan 

♦  El-Vali: Mahlukatın tüm işlerini yoluna koyan 

♦  El-Müteali: ali, büyük olan 

♦  El-Berr: Herkesten fazla iyilik yapan 

♦  Et-Tevvab CC: her tevbeyi, bütün tevbeyi kabul eden 

♦  El-Müntekin: Suçluları müstehak oldukları, hak ettikleri cezaya çarptıran 

♦  El-Afüvv: Kullarını affeden 

♦  Er-Rauf: Kullarına şefkat eden, esirgeyen 

♦  Malikülmülk: Hakiki, gerçek mülk sahibi o dur, istediğine verir, istediğinden de alır 

♦  Zül celali Vel ikram: Büyüklü, fazl ve kerem sahibi olan 

♦  El-Muksit: Bütün işleri denk, birbirine uygun 

♦  El-Cami: İstediğini istediği gibi toplayan 

♦  El-Ganiyy: Gerçlek zenginlik sahibi, hiçbir şeye muhtaç olmayan 

♦  El-Mugni: Mahlukatın tüm ihtiyacını gideren, zengin kılan 

♦  El-Mani CC: istediği şeyin engel olmasını sağlayan 

♦  Ed-Darr: Hikmeti gereği elem ve zarar veren şeyleri yaratan 

♦  En-Nafi: Yararlı şeyleri yaratan 

♦  En-Nur: Alemleri, istediği simaları ve gönülleri olan 

♦  El-Hadi: Kullarına hidayet veren 

♦  El-Bedi CC: Eser ve insanıyla varlığıyla apaçık görülen 

♦  El-Baki: Varlığının sonu olmayan 

♦  El-Varis: bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibiolan 

♦  Er-Reşid: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre sonuca ulaştıran 

♦  Es-Sabur CC: Asileri hemen cezalandırmadan sabreden

Esmaül Hüsna insanın içindeki eksik enerjiyi tamamlar, negatif enerjileri yok eder ve rahatlık verir. Kalplere huzur verir, sükunet verir, lütuf ve ümit telkin eder.

Esmaül Hüsna, psikolojik, fiziksel ve zihinsel problemlerin çözülmesine yardım eder. Sosyal yaşantınızda destekleyecek, daha mutlu ve huzurlu olmanıza yardımcı olacaktır.

Yüce Allah, Tüm kainatın meyvesi insanın kalbini, kendine arş yapmış, yere göğe sığmam, kulumun kalbine sığarım-diyerek kendisine ne kadar önem verdiğimizi göstermiştir. Bu nedenle insanın kalbi yalnız ve sadece onu sevmekte, yönelmekte ve onunla birlikte olmakla huzuru buluyor.

Esmaül Hüsna Bedeni ve zihni, nefret, öfke, üzüntü, kıskançlık, eleştiri, günah ve korku duygularından meydana gelebilen zehirlerin tamamını temizleyen en büyük güçtür.

Yorumlar

Bir cevap yazın

muratpaşa escort avcılar escort bakırköy escort istanbul escort halkalı escort esenyurt escort kadıköy escort mecidiyeköy escort escort bayan avcılar escort kadıköy escort beylikdüzü escort bahçelievler escort şirinevler escort